Vores tilbud

Vores tilbud - rækker en finger op
Vi har forskellige undersøgelser og tilbud til børn i folkeskolen, der har læse- og stavevanskeligheder. Vi har også særlige tilbud for lærere og andre fagprofessionelle, der ønsker faglig sparring.

Læseobservation

Formålet med en læseobservation er:

 • at foretage en analyse af elevens læse-og stavevanskeligheder
 • at give en vurdering af mulige årsager til vanskelighederne
 • at komme med undervisningsforslag

En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange. Eleverne går på tomandshold og får undervisning to gange om ugen, tre lektioner hver gang.

Perioden starter med en forældresamtale og en læseundersøgelse.

Ordblindeinstituttets psykolog inddrages i observationsforløbet, hvis det skønnes nødvendigt på grundlag af en konkret vurdering.

Læseobservationen afsluttes med en rådgivning til elevens forældre, lærere og specialundervisningslærere om den videre undervisning. Der sendes en rapport om perioden til PPR-kontoret i hjemkommunen.

Henvisning

Eleven henvises til læseobservation af PPR i hjemkommunen. PPR sender en indstilling med betalingstilsagn til Ordblindeinstituttet. I forbindelse med indstillingen ønsker vi, at følgende så vidt muligt sendes med:

 • en beskrivelse vedrørende funktionsniveau i læsning og stavning
 • en psykologisk vurdering
 • en sproglig beskrivelse

Der er mulighed for selv at betale for en læseobservation.

Udvidet pædagogisk rådgivning

Efter en læseobservation kan der aftales en udvidet pædagogisk rådgivning til elevens dansklærer/specialundervisningslærer. Rådgivningen foregår på Ordblindeinstituttet.

Betaling

 • Læseobservationen koster 16.500 kr. Prisen dækker ikke transpor
 • Udvidet pædagogisk rådgivning til elevens lærere koster 1.000 kr./pr. time
 • Efter endt undervisning/rådgivning sender Ordblindeinstituttet en faktura til kommunen
 • Ved privat betalt læseobservationsforløb sendes regningen til den, der har givet betalingstilsagn

De anførte priser gælder for skoleåret 2010/2011

For mere information:

Skolens kontor

Tlf.: 44 77 61 31

Pædagogisk elevhandleplan

Vi tilbyder at  lave en pædagogisk elevhandleplan for elever, der allerede er testet ordblinde eller måske ordblinde i Undervisningsministeriets digitale ordblindetest.

Prisen er 5.000 kr.

Testen vil beskrive, hvilket aktuelt læse- og staveudviklingstrin eleven befinder sig på. Rapporten omfatter en detaljeret elevhandleplan med beskrivelse af, hvordan man kan arbejde systematisk med elevens potentialer indenfor læsning og stavning.

Rapporten er tænkt somm hjælp til elever, der er testet ordblinde eller måske ordblinde, men hvor skolen eller forældrene ikke ved, hvordan man skal handle på denne information.

For mere information kontakt skolen på tlf. nr. 44 77 61 31

Supplerende undervisning

(Deltagerbetaling)

Ordblindeinstituttet tilbyder supplerende undervisning i dansk, engelsk og matematik.
 
Målgruppen er elever, hvor udviklingen går for langsom i forhold til elevens indsats og forudsætninger.
 
Undervisningen tilbydes til elever i folkeskolen, aldersgruppe ca. 8 – 18 år.
 
Undervisningen gives på små hold og udføres af én af Ordblindeinstituttets erfarne specialundervisere. Eleverne modtager to lektioner (1 1/2 klokketime) ugentligt i 15 uger - eller efter aftale - i instituttets lokaler i Skovlunde (Lundebjerg 72).
 
Undervisningen ligger på eftermiddage mandage-torsdage.
 
Deltagerbetalingen er 7.757 kr. for et forløb. Betalingen kan efter aftale deles i to rater.

OBS, der kommer en ny pris pr. 1/1 2023
 
Henvendelse til skolens kontor
Tlf.: 44 77 61 31 
ordblind@balk.dk

Supporttilbud til lærere

Ordblindeinstituttets supporttilbud er et tilbud til lærere i forbindelse med undervisningen af elever med læsevanskeligheder. Tilbuddet kan ydes i forbindelse med en enkelt elev eller en elevgruppe. Supporten er også tænkt som vidensdeling fra lærer til lærer. Supportkonsulenten ser altså ikke selve eleven.
 
Hensigten med supporten er at støtte lærerne i det fortsatte arbejde med at kvalificere danskundervisningen og forebygge udskillelse. Supportkonsulenten er en specialuddannet underviser med stor erfaring fra såvel undervisning, rådgivning, tidligere supportforløb og kurser.
 
Supporten tager udgangspunkt i lærerens/lærernes beskrivelse af den konkrete problemstilling. Supportforløbet kan – alt efter behovet –indeholde:

 • afklaring af læsevanskelighedernes art (på grundlag af de test der bliver taget på skolen)
 • evalueringsmetoder og rådgivning i forbindelse med valg af test
 • eksempler på udfærdigelse af den konkrete handleplan, indholdet i handleplanen
 • rådgivning i valg af undervisningsmaterialer

 Supportkonsulenten kommer ud til jer på skolen, og tidsrammen er 3 x 1,5 time, som afvikles med typisk 1 mdr. mellem hvert besøg. Der kan efter behov aftales en længere periode.
 
Prisen for et supportforløb er 4.500,- kr.
 
Henvendelse:
Skolens kontor

Tlf. 44 77 61 31
ordblind@balk.dk
 

Vejledende undersøgelse i dansk

Formålet med undersøgelsen er at få analyseret og vurderet omfanget af elevens specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk.

En vejledende undersøgelse varer en dag og indeholder således ingen undervisning.

Gennem en vejledende undersøgelse kan vi supplere hjemkommunens viden og iagttagelser med vores faglige indfaldsvinkel.

På baggrund af undersøgelsens resultater sendes en rapport om elevens undervisningsbehov.

BEMÆRK! Der kan være periodevis ventetid på en vejledende læseundersøgelse! Nærmere oplysninger på tlf. 44 77 61 31.

Henvisning

Eleven henvises til vejledende undersøgelse af skolepsykologen i hjemkommunen.

Psykologen sender en indstilling med betalingstilsagn til Ordblindeinstituttet.

I forbindelse med indstillingen ønsker vi så vidt muligt, at følgende sendes med:

 • en beskrivelse vedrørende funktionsniveau i læsning og stavning
 • en psykologisk vurdering
 • en sproglig beskrivelse.

Det er muligt selv at betale for en vejledende undersøgelse.

Udvidet pædagogiskrådgivning

Efter en vejledende undersøgelse kan der aftales en udvidet pædagogiskrådgivning til elevens dansklærer/specialundervisningslærer. Rådgivningen foregår på Ordblindeinstituttet.

Betaling

En vejledende undersøgelse koster 8.500 kr. 

Udvidet pædagogisk rådgivning til elevens lærere 1.000 kr./pr. time

Efter endt undervisning/rådgivning sender Ordblindeinstituttet en faktura til kommunen.

Flere oplysninger

Skolens kontor

Tlf. 44 77 61 31 

ordblind@balk.dk