Vores tilbud

Vi har forskellige undersøgelser og tilbud til børn i folkeskolen, der har læse- og stavevanskeligheder. Vi har også særlige tilbud for lærere og andre fagprofessionelle, der ønsker faglig sparring.