Fakta

Fakta - fysiklokalet med lærer

Hvor mange elever er der på skolen?

Undervisningsministeriet laver løbende en opdatering over, hvor mange elever der er på den enkelte skole.

Klik på linket og se på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor mange elever der er på OI. (link åbner i nyt vindue) 

Hvordan klarer eleverne sig ved afgangsprøven i 9. klasse?

Undervisningsministeriet laver hvert år en opgørelse over karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse.

Opgørelsen viser bl.a. karaktergennemsnit og karakterfordeling for eleverne for det seneste skoleår.

Klik på linket og se karaktererne ved afgangsprøverne på OI.

Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for OI

Hvor mange starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse?

Undervisningsministeret laver en statistik, som viser, hvor mange elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. 

Klik på linket og se, hvor mange elever fra OI, der starter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for OI

Kvalitetsrapporter for skolen

Ifølge Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen hvert andet år behandle en kvalitetsrapport for skolerne i kommunen.

I Ballerup Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gøres status hvert år.

Kvalitetsrapporten indeholder:

  • En beskrivelse af skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål
  • En vurdering af niveuaet af niveauet på skolen.
  • En opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter

Du kan se kvalitetsrapporter for Ordblindeinstituttet her

Trivselsrapport for skolen

Undervisningsministeriet laver en gang om året en trivselsmåling på skolerne.

Trivselsmåling for OI - Skoleåret 2017/2018

Bilag til Trivselsmåling for OI - Skoleåret 2017/2018