Ny elev på skolen

Er du i tvivl, om OI er det rigtige tilbud til dit barn? Vi har samlet vores svar på de typiske spørgsmål om skolen her. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Hvad kendetegner en ordblind?

Fra Videnscenter for Ordblindhed har vi lånt denne oversigt over kendetegn på ordblindhed:

Nogle tidlige kendetegn

 • Ordblindhed i familien
 • Vanskeligheder med talesproget:
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (f.eks. i eget navn) eller bøger.

Når det drejer sig om ordblindhed, er det vigtigt, at man sætter ind så tidligt som muligt.

I en dansk langtidsundersøgelse fra 1996 har man fundet, at man allerede i børnehaveklassen kan forudse vanskeligheder for fire ud af fem børn, hvis forældre har læsevanskeligheder. Det er især barnets vanskeligheder med sproget, der forudsiger læsevanskeligheder. Men ordblindhed i familien er også et vigtigt tegn.

Kendetegn i 0. klasse 

Der er en række kendetegn, når barnet begynder i skolen.

 • vanskeligheder med at rime
 • vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal
 • vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (f.eks. at finde ud af, hvordan ordet ´lur´ vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav ´l´)
 • vanskeligheder med at huske ord
 • Vanskeligheder med at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i ´lyd-familie´ med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.

Kendetegn i 1. klasse

 • vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord
 • vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning
 • vanskeligheder med stavning
 • vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver

Det er en gammel, men delvis forkert opfattelse, at ordblinde har svært ved at kende forskel på højre og venstre. Og mange forældre bliver bekymrede, når deres barn i 1. klasse spejlvender bogstaverne eller bytter rundt på bogstaverne i ord. Mange undersøgelser har vist, at ordblinde er lige så gode som andre til at opfatte retning, fx når de skal tegne abstrakte figurer af. Derimod er det rigtige i den traditionelle opfattelse, at nogle ordblinde har svært ved at huske navnene på retningerne. De kan blive usikre på, til hvilken side højre er, men de er ikke i tvivl om, i hvilken side af vejen de skal køre. Tilsvarende er nogle ordblinde børn lang tid om at lære navnene på abstrakte begreber såsom ugedage og måneder.

Nogle forældre oplever senere i skoleforløbet, at barnet klarer sig ringere i matematik. Det behøver ikke at hænge sammen med en ringe matematisk forståelse, men det kan være udtryk for, at tekststykkerne er for vanskelige at læse. Nogle børn viser måske kun en eller to slags vanskeligheder, men oftere er der tale om en kombination af følgende kendetegn:

Kendetegn i de større klasser

 • Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster
 • vanskeligheder med at lære fremmedsprog
 • nederlagsfølelse og evt. sociale problemer

En del forældre går til øjenlægen med deres barn, når barnet får store læsevanskeligheder. Øjenlægen undersøger så barnets syn, men finder sjældent synsproblemer, som kan forklare læseproblemerne. Og øjenlægen kan derfor sjældent hjælpe barnet. Ordblindhed er ikke knyttet til synet, sådan som fx farve- eller natteblindhed er. Men selv små afvigelser fra et normalt syn kan meget let forstærke barnets ordblindhed, så barnet ikke bruger sit syn godt nok, når det læser.

Børn med nedsat hørelse på grund af væske i mellemøret, ørepropper eller andet kan i den periode problemet står på have nogen vanskeligheder med at opfatte og udtale ordene præcist, men dårlig hørelse er ikke årsag til ordblindhed.

Kendetegn for unge ordblinde

 • Læser langsomt og upræcist
 • fortsætter med at stave upræcist, staver ofte samme ord forskelligt i samme stykke
 • udsætter opgaver med læsning
 • undgår skrivning
 • kan have problemer med at resumere tekster
 • kan have problemer med at besvare åbne spørgsmål til tekster
 • kan have ringe korttidshukommelse
 • kan have problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier
 • arbejder langsomt
 • kan have ringe opmærksomhed på detaljer eller fokusere for meget på dem
 • kan misforstå information
 • kan have problemer med at færdiggøre ansøgninger
 • kan have mangelfuldt ordforråd
 • kan have et utilstrækkeligt lager af viden fra tidligere læsning
 • kan have problemer med planlægning af tid og opgaver

Kendetegn for voksne ordblinde

 • skjuler ofte deres læseproblemer; laver mange udflugter
 • staver dårligt, er afhængige af andre
 • undgår skrivning
 • ofte gode til at formulere sig verbalt
 • stoler på deres hukommelse; kan have en udmærket hukommelse
 • har ofte gode sociale og menneskelige egenskaber
 • kan være rigtig gode til at aflæse mennesker (intuition)
 • arbejder ofte langt under deres intellektuelle potentiale
 • kan have problemer med planlægning og organisation
 • kan have problemer med tiden (kommer ofte for tidligt, for sent eller glemmer aftaler)

Hvordan tager skolen imod nye elever?

Det er vigtigt for os, at nye elever får en god start på OI. Derfor arrangerer vi altid en 'Goddag-dag' for nye elever, hvor de kan komme på besøg på skolen og lære os lidt bedre at kende. 

Vi har altid en 'Goddag-dag' mandag i ugen op til sommerferien for nye elever, der skal starte efter sommerferien

Hvis der starter en ny elev i midten af et skoleår, så aftales en goddag-dag nærmere med skolens pædagogiske leder.

Dagen varer typisk et par timer.

Hvad sker der på dagen?

Her vil du få en rundvisning på skolen og se dine nye klassekammerater samt klasselærere.

Dine forældre vil have en snak med skolens pædagogiske leder. Her vil de fx snakke om følgende.

 • Specialundervisning
 • Hold på niveau
 • Klassestørrelse
 • Elevtyper på Oi
 • Trivsel
 • IT