Kursuskatalog

kurser på OI
Vi har samlet en oversigt over alle OI's kurser om ordblindhed her.
For yderligere info, priser m.m. Kontakt Stine Ellehammer på tlf 44 77 61 31

Kurser om ordblindhed generelt

Kurser om ordblindhed og danskundervisning

Kurser om ordblindhed og matematik

Kurset vil omhandle følgende:

At sættes der fokus på de elever, som udover at kæmpe med læsning også har vanskeligheder med matematikken.

Vigtigheden i at være opmærksom på, om den ordblinde elevs vanskeligheder udelukkende skyldes problemer med at læse teksten, eller om de reelt har problemer med at forstå tal. På kurset tager vi fat i begge problematikker og vi kommer ind på hvad det er for bagvedliggende faktorer, der gør, at nogle ordblinde elever har særligt vanskeligt ved matematik.

Vi vil især have fokus på sproget i matematikken og på, hvordan man kan hjælpe eleverne til ikke blot at lave matematikstykker, men også lære matematikken.

Gennem teori, øvelser og dialog vil kurset give indblik i, hvordan man i praksis kan tilrettelægge en undervisning, som understøtter den ordblinde elevs matematiske udvikling. 

Målgruppe:

Lærere og ressourcepersoner

Underviser:

Cecilie Aistrup, lærer på OI

Varighed:

3 timer 

Kurser om ordblindhed og engelskundervisning

Kurset omhandler følgende:

Undervisningen af ordblinde elever både i folkeskolen og i specialtilbud, og som mangler redskaber til at inkludere ordblinde elever og skabe motiverende og relevant undervisning for eleverne inden for fagets rammer.

Kurset fokuserer udelukkende på den mundtlige del af undervisningen specifik prøveforberedende undervisning undtaget.

På kurset vil du få viden om metoder, øvelser og opgaver, der kan bruges i til at inkludere ordblinde elever i engelskundervisningen fra 1. -10. klasse. Du vil blive præsenteret for forskellige materialetyper og få eksempler på, hvordan disse kan udvides og understøttes til gavn for den ordblinde elev. Der vil især være fokus på visuelle hjælpemidler, brug af sproglige stilladser og gentagelser, taskbaserede opgaver, sproglege og forenkling af grammatiske emner.

Hensigten er at klæde den enkelte lærer på til at tilrettelægge undervisning, der tilgodeser alle elever også ordblinde og til at skabe et klasserum, hvor alle har mulighed for og er tryg ved at deltage mundtligt.

Indhold:

  • Kort introduktion til ordblindhed og fremmedsprog
  • Introduktion til kommunikativ sprogundervisning
  • Dialog: hvad er god ordblindeundervisning i engelsk?
  • Eksempler på års- og lektionsplaner
  • Udformning af visuelle materialer.

Målgruppe:

Lærere og ressourcepersoner

Varighed:

3 – 4 Timer

Kurser om ordblindhed og IT