Kurser om ordblindhed generelt

Ordblindhed - teori og praksis

Kurset vil give indsigt i og forståelse for:

 • Hvad ordblindhed er og hvilke bekymringstegn dansk- og faglærere skal være opmærksomme på
 • Læsevejlederens afdækning. Indholdet af den digitale ordblinde test og den yderligere afdækning herefter
 • Hvordan ordblinde elever kan inkluderes i normalklasserne, så deres læsning, stavning og skrivning udvikles bedst muligt af klassens faste lærere
 • Den løbende evaluering og målsætning der er brug for i forhold til den ordblinde elev, og hvordan den opgave kan løses i praksis. 

Målgruppe:

Lærere og ressourcepersoner

Underviser:

Lisa Andersen, lærer på OI

Varighed:

3 timer

Ordblindhed - hvad er det?

Kurset vil give viden, indsigt i og forståelse for:

 • Hvad er ordblindhed?
 • Teorien bag ordblindhed
 • Forskellige grader af ordblindhed
 • Socioemotionelle vanskeligheder og ordblindhed.

Målgruppe:

Lærere og ressourcepersoner

Undervisere:

Lotte Salomonsen og Andrea Diermayr, lærere på OI

Varighed:

3 timer

Ordblindevenlig undervisning - workshop

Workshoppen vil omhandle følgende:

Workshoppen vil være en dag, hvor der er fokus på:

 • Ordblindhed
 • Læseundervisning
 • Staveundervisning
 • Skriveundervisning.

Under hele workshoppen bliver der arbejdet med praksiseksempler inden for ovenstående områder. 

Målgrupe:

Lærere og ressourcepersoner

Undervisere:

Lotte Salomonsen og Andrea Diermayr, lærere på OI

Varighed:

6 timer 

Sidemandsoplæring

Kurset vil omhandle følgende:

Indirekte hjælp til at undervise elever med ordblindhed i almenklasser.

Lærere eller ressourcepersoner rådgives og observeres.

Målgruppe:

Lærere og ressourcepersoner

Undervisere:

Lotte Salomonsen og Andrea Diermayr, lærere på OI

Varighed:

6 timer 

Ordblindhed og Co-teaching

Kurset vil give indsigt i og forståelse for:

Organisering af undervisning rettet mod at inkludere ordblinde elever i almenskolen ved hjælp af co-teaching.

Co–teaching hvad er det?: 3 timer

 • Hvad er co-teaching
 • Hvordan organiseres undervisningen ?
 • Det tværfaglige samarbejde.

Co- teaching – sådan gør vi i Ballerup: 3 timer

Konkrete eksempler på hvordan man bedst udnytter 2 personer i klasserummet.

Co-teaching – vi vil gerne selv i gang: 3 timer

Konkrete eksempler på hvordan f.eks. læsevejleder eller andre ressourcepersoner kan co-teache inde i klasserummet i stedet for vejledningslokalet. 

Målgruppe:

Lærere og ressourcepersoner

Undervisere:

Lotte Salomonen og Andrea Diermayr, lærere på OI

Varighed:

3 - 9 timer 

Den store ordblindeindsats

Kurset omhandler følgende:

Fokus på hvad ordblindhed er, og hvilken undervisning der passer til elever med ordblindhed samt It-hjælpemidler.

Kurset kan bruges i forbindelse med:

 • Indsats på skolen
 • Intro til ordblindhed til forældre, lærer og elever.

Målgruppe:

Lærere og ressourcepersoner

Undervisere:

Lotte Salomonsen, Andrea Diermayr og Kåre Præstekjær, lærere på OI

Varighed:

3 timer 
 

Elev i det gule felt - og hvad så?

Kurset vil give indsigt i og forståelse for:

 • Ordblindhed - hvad er det?
 • Læseudvikling og ordblindhed
 • Undervisning
 • Handleplaner til elever i risikogruppen for ordblindhed.

Målgruppe:

Lærere og ressourcepersoner

Undervisere:

Lotte Salomonsen og Andrea Diermayr, lærere på OI

Varighed:

3 timer

Fra ordblindetest til handleplan - hvordan?

Kurset vil give indsigt i og forståelse for:

Information om skriftsproglige udvikling—herunder:

 • Læsning, stavning og skrivning
 • Fokus på hvad eleven kan, og hvor eleven er på vej hen— det vil sige, hvad er elevens forudsætninger og potentialer og ud fra det udarbejdes en individuel handleplan.

Målgruppe:

Lærere og ressourcepersoner

Undervisere:

Andrea Diermayr, lærere på OI

Varighed:

3 timer